Honden en Kinderen

Een collage van foto's waarin de verschillende expressies en emoties van shiba's worden vastgelegd.


Honden en kinderen


Honden zijn geweldige metgezellen en kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor gezinnen met kinderen. Het is echter belangrijk om alert te blijven op de interactie tussen honden en kinderen en zich bewust te zijn van potentiële gevaren. Het is essentieel dat kinderen worden geleerd hoe ze op de juiste manier met honden moeten omgaan om ongelukken te voorkomen.


Het eerste wat kinderen moeten leren, is om respect te tonen voor de grenzen van de hond. Zelfs de meest vriendelijke hond kan geïrriteerd raken als ze voortdurend aan hun oren worden getrokken of aan hun staart worden getrokken. Kinderen moeten leren om voorzichtig en zachtjes met honden om te gaan, en ze nooit te storen als ze eten of slapen.Daarnaast moet er altijd toezicht zijn tijdens het spelen tussen honden en kinderen. Zelfs de beste hond kan onvoorspelbaar reageren als ze overweldigd worden door opwinding of als ze zich bedreigd voelen.


Ouders en verzorgers moeten leren de lichaamstaal van de hond te herkennen en onmiddellijk in te grijpen als ze merken dat de hond ongemakkelijk wordt. Het is ook belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen benaderen en aaien. Honden mogen nooit van bovenaf worden benaderd of ruw worden behandeld. Kinderen moeten leren om hun hand uit te steken zodat de hond eraan kan ruiken en vervolgens voorzichtig over de rug te aaien. Ze moeten ook weten dat ze de hond altijd met rust moeten laten als de hond zich terugtrekt of tekenen van stress vertoont. Het is van cruciaal belang dat kinderen de fundamentele regels leren om veilig om te gaan met honden. Door hen te leren respectvol te zijn en de lichaamstaal van honden te begrijpen, kunnen ongelukken worden voorkomen en kan er een harmonieuze relatie ontstaan tussen kinderen en honden.


Onthoud altijd dat de veiligheid en het welzijn van kinderen en honden voorop moeten staan. Hij is een fantastische kindervriend. Kinderen zijn dol op zijn vossenkop, zijn dikke vacht en zijn grappig gekrulde staart. Hij heeft iets van een vos, maar ook van een teddybeer of een vriendelijke wolf. Hij is totaal niet agressief en altijd in voor een spelletje. Met de hond als pup in huis, moeten we er rekening mee houden dat deze hond in verhouding veel sneller gaat in leeftijd en ontwikkeling als onze kinderen.


We kunnen ervan uitgaan dat een hond bij een leeftijd van acht maanden al in honden jaren een flinke puber is en het kind nog steeds acht maanden.Daarom is het dat een hond op deze leeftijd de roedel uit gaat proberen, op alles wat wel of niet mag. Dit heeft deels ook te maken met het geslachtsrijp worden van de hond. De hond volgt het aangegeven patroon vanuit zijn natuur, men begint onderaan de ladder en kruipt omhoog, dus ook onze jongeling.


De zoon of dochter is het eerst aan de beurt. Deze zal het eerst belaagd worden door onze hond door middel van bijten en machtspelletjes om te kunnen bepalen of het kind in staat is de hond te domineren of niet. Is dat niet het geval dan gaat de hond naar de eerstvolgende op de rangorde ladder. Dat kan een ouder kind zijn of zelfs moeder de vrouw of pa zelf, deze eenmaal getest, dan gaat de hond zijn verworven status uitbuiten.Wij dienen er dan ook zorg voor te dragen, als we een goede en sociale huishond willen hebben, dat het zover niet kan komen door de hond een slag voor te zijn en de kinderen te beschermen voor een dergelijke escalatie. Makkelijk is dat niet maar dat wisten we natuurlijk al toen we besloten een hond te nemen! De roedelleider (pa of ma) zal zijn rol zeer goed en doordacht moeten uitvoeren en het kind moeten beschermen voor dergelijke machtsspelletjes, dus nooit het kind met de hond laten spelen zonder dat u erbij bent, om er eventueel tussen te komen. Het kind vertellen dat hij het spelletje altijd moet winnen van de hond. Zodat er al gelijk in het spel een rangorde verschil ontstaat tussen het kind en de hond. Wie het spel wint is dus letterlijk de baas. Dan dienen we te bedenken dat de hond in leeftijd niet gelijk opgaat met het kind en dat de hond alsmaar sterker en sterker wordt dus het spel mag nooit te lang duren omdat het kind het dan op kracht zou kunnen verliezen.


Het kind heeft altijd gelijk en de hond NOOIT!


Mocht het voorkomen dat het kind de hond gaat pesten door met een potlood in het oor te steken en de hond zijn ongenoegen uit door middel van bijten naar het kind, dan zet u het kind even apart, buiten het zicht van de hond, en geeft u de hond een standje door hem in zijn nekvel te pakken en hem door elkaar te schudden zoals een goede roedelleider betaamt. Daarna vertelt u het kind dat deze fout geweest is en geeft hem al dan niet straf hiervoor maar nooit! in het bijzijn van de hond deze zou het op kunnen vatten als of hij in het gelijk gesteld wordt door de roedelleider en het in het vervolg zelf gaat doen wat natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn.


Wat u hier doet is de rang bevestigen van allebei in de ogen van de hond door de hond erop te wijzen dat deze niets maar dan ook niets heeft in te brengen in de roedel en dat u daar als roedelleider op toeziet. Wat u gelijker tijd doet is de rang bevestigen van uw kind deze zet u meteen een paar treden hoger op de rangordeladder als de hond; de hond heeft dan niet snel de moed om een rangordestrijd aan te gaan met u of met het kind. Problemen zal het altijd wel geven, maar met deze informatie komt u al een heel eind in de goede richting van het honden- opvoedspel.


De Shiba is een keizer in zijn eigen rijk


Er zijn veel mensen die een kleine hond met een gemakkelijk te verzorgen vacht zoeken en die de Shiba als de perfecte oplossing zien. Ik vind dit een op zichzelf staand probleem ... Verkoop nooit een hond, vooral geen Shiba aan mensen die de hele dag van huis zijn. Het is een ondeugende hond met een aangeboren nieuwsgierigheid.De hond kan niet alleen in huis achterblijven zonder de inboedel te onderzoeken. Onze Shiba's wilden weten hoe het water uit de kraan kwam; waarom eieren werden gebruikt in de cake en hoe de televisie werkt. Alle elektriciteitsdraden en stopcontacten waren voor hen een mysterie en het stuur van de auto was een bijtring voor hun eigen gebruik. Evenzo zou het erg wreed zijn om de Shiba een hele dag in een kooi op te sluiten. Dit zou gelijkstaan met het in gijzeling houden van de hond, waarbij deze wordt blootgesteld aan dezelfde mentale wreedheden en claustrofobische fysische condities welke de westerse gijzelaars, die onlangs zijn vrijgelaten uit het Midden-Oosten, hebben meegemaakt.


Een Shiba wil graag bij de huishoudelijke activiteiten betrokken worden en geniet tot het uiterste van de kameraadschap met zijn baas. Ontneem je hem zijn ruimte en zijn contact met de mensen, dan gaat zijn lichamelijke en geestelijke conditie achteruit. Zowel een appartement als een flat zijn geschikt om een Shiba te houden, tenzij de eigenaar bereid is vroeg op te staan en het slechtste weer te trotseren om de hond regelmatig uit te laten. De trotse huiseigenaar moet ook op het feit voorbereid zijn dat de Shiba tenminste tweemaal per jaar zijn dikke wollen vacht verliest. Hij moet regelmatig geborsteld en verzorgd worden en men moet er rekening mee houden dat er op de gekste plaatsen haren te vinden zullen zijn.


De Shiba heeft ruimte, ruimte en nog eens ruimte nodig. Hij heeft behoefte aan een beschermd gebied, waar hij kan rennen en spelen zonder dat hij last heeft van de verkeersdrukte. Zijn impulsief instinct om op onderzoek uit te gaan, gaat niet gepaard met een ingebouwde set verkeersregels. Hij is zo impulsief en vol beweging dat hij niet overweg kan met het snelverkeer. Ik ben er ook geen voorstander van om de Shiba een goed huisdier voor kleine kinderen te noemen, eenvoudigweg omdat het een kleine hond is. Hoe goed getraind ook, hij heeft een eigen karakter en terecht. Het wezenlijke van de hond, hetgeen hem zo'n opwindend bezit maakt, kan ook een bedreiging voor zijn gezondheid zijn, wanneer hij niet door zijn omgeving begrepen wordt.


 1. Respect tonen voor de grenzen van de hond:

  • Kinderen moeten leren om voorzichtig en zachtjes met honden om te gaan.
  • Vermijd storen van honden tijdens eten of slapen.
 2. Toezicht tijdens het spelen:

  • Ouders moeten altijd toezicht houden tijdens het spelen tussen honden en kinderen.
  • Herken de lichaamstaal van de hond en grijp in als de hond ongemakkelijk wordt.
 3. Veilig benaderen en aaien:

  • Leer kinderen hoe ze veilig honden kunnen benaderen en aaien.
  • Nooit van bovenaf benaderen of ruw behandelen.
 4. Rangorde en leeftijdsverschil:

  • Honden kunnen een rangorde willen vaststellen, vooral bij puberende leeftijd.
  • Kinderen moeten leren om het spel te winnen om een rangordeverschil aan te geven.
 5. Interventie bij pesten:

  • Als een kind een hond pest, het kind apart zetten en de hond een standje geven.
  • Bevestig de rang van het kind hoger dan die van de hond.
 6. Algemene tips voor Shiba-honden:

  • Shiba's zijn nieuwsgierig en ondeugend, vereisen betrokkenheid en ruimte.
  • Niet geschikt voor mensen die de hele dag van huis zijn.
  • Regelmatige verzorging, vooral tijdens het verlies van de dikke vacht.
  • Ruimte en beschermde gebieden zijn essentieel voor hun welzijn.
 7. Waarschuwing bij jonge kinderen:

  • Shiba's zijn geen automatisch goede huisdieren voor kleine kinderen vanwege hun eigen karakter.
  • Begrip van de hond door de omgeving is essentieel.