Copyricht


 

Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van Kennel Astra Aphrodyte

Deze informatie geeft aan dat tenzij anders vermeld, alle inhoud op de website eigendom is van Astra Aphrodyte en beschermd wordt door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, of op welke manier dan ook wijzigen van de inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astra Aphrodyte. Tevens vermelden wij dat er geprobeerd is om de rechthebbenden van foto's en ander materiaal te achterhalen en het materiaal met hun toestemming te gebruiken. Als er echter sprake is van materiaal waarvan iemand de rechthebbende is en niet wil dat het op de website wordt gebruikt, wordt verzocht om contact op te nemen met Astra Aphrodyte.


De copyrightverklaring is afgesloten met het jaartal ©2024 en de vermelding "Shiba Kennel Astra Aphrodyte Leeuwarden."